Selectie

Wij van HR Huis weten alles van het objectiever maken van het selectie- en ontwikkelproces. Met onze ervaring in
data gedreven oplossingen passen wij een breed spectrum aan HR Data en analyses toe om het selectieproces te
optimaliseren. De analyses leveren belangrijke inzichten op om jouw organisatie een stap verder te brengen.

Wij brengen de relaties tussen persoonlijkheid, gedrag en prestaties van werknemers in kaart. Inzicht in deze
relaties helpen bij het maken van strategische HR keuzes voor de toekomst.

 

Profielschets

Selectieprocessen maken wij objectiever en (kosten)effectiever. Aan de hand van assessments stellen wij
een profielschets op van succesvolle medewerkers. Dit doen wij door deze assessments éérst uit te zetten
bij de huidige medewerkers. Bij deze groep brengen wij de eigenschappen in kaart die een relatie hebben
met succesvolle prestaties. Vervolgens kunnen deze resultaten naast de profielen van sollicitanten gelegd
worden. Zo bieden wij een data gedreven inzicht in welke sollicitant het best bij de functie past.

Hieronder vind je een voorbeeldrapport.

Hogan Assessments

Voor onze assessments maken wij graag gebruik van Hogan Assessments. De assessments van Hogan zijn
speciaal ontwikkeld voor persoonlijkheid op het werk. Vanwege de hoge kwaliteit worden ze vaak gebruikt
in wetenschappelijk onderzoek. Juist daarom lenen deze assessments zich uitstekend voor onze analyses.

Meer informatie over Hogan vind je hier.

Heeft jouw organisatie een voorkeur voor andere assessments? Wij hebben ook partnerships met onderstaande
assessmentbureaus.